Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der alle har arbejdet på et hospital, inden de kommer ud i praksis. Mange af vores uddannelseslæger har også arbejdet i lægepraksis før. Hvor længe de er i praksis, afhænger af hvor langt de er i deres forløb.

Kim Villadsen er tilknyttet klinikken som hoveduddannelseslæge. Kim er hos os fra 1. august 2017 til 1. august 2018.

Sara Radl Mortensen er tilknyttet klinikken som læge i introduktionsstilling. Sara er hos os til 1. september 2018.

Dorte H. Vestergaard er tilknyttet klinikken som hoveduddannelseslæge. Dorte er hos os ca. 1 gang om måneden. Der kan kun bestilles tid hos Dorte via tlf.