Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har arbejdet på et hospital, inden de kommer ud i praksis. Hvor længe de er i praksis, afhænger af hvor langt de er i deres forløb.

Liselotte Spanggaard er tilknyttet klinikken som hoveduddannelseslæge. Liselotte er hos os fra 1. august 2017 til 1. februar 2018.

Kim Villadsen er tilknyttet klinikken som hoveduddannelseslæge. Kim er hos os fra 1. august 2017 til 1. august 2018.

Dorte H. Vestergaard er tilknyttet klinikken som hoveduddannelseslæge. Dorte er hos os ca. 1 gang om måneden. Der kan kun bestilles tid hos Dorte via tlf.