Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der alle har arbejdet på et hospital, inden de kommer ud i praksis. Mange af vores uddannelseslæger har også arbejdet i lægepraksis før. Hvor længe de er i praksis, afhænger af hvor langt de er i deres forløb.

Mette Rønsbo er tilknyttet klinikken som læge i introduktionsstilling fra 01.08.18. Mette er hos os til 1. februar 2019.

Dorte H. Vestergaard er tilknyttet klinikken som hoveduddannelseslæge. Dorte er hos os ca. 1 gang om måneden. Der kan kun bestilles tid hos Dorte via tlf.