Aktuelt

NYT PÅ PERSONALESIDEN
Winnie Lykke Christensen er ny læge i vores praksis fra aug. 2019 og 1 år frem.
Julie Fynboe Manniche Ebert er ny læge i vores praksis fra feb. 2020 og 1/2 år frem.
Vi håber, I vil tage godt imod dem.

 

NYE REGLER VEDR. TOLKEGEBYR PR. 01.07.18

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.
Gebyret for tolkebistand er sat til
-334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
-1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).
Det er regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr

 

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
  • Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.
    Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

 

RETNINGSLINJER VEDR. AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Afhængighedsdannende medicin (sovepiller, beroligende medicin, ADHD-medicin eller stærk smertestillende medicin) kan fremover kun fornyes ved konsultation i lægehuset. Årsagen er strammere regler fra Sundhedsstyrelsen.
Hvis du er i behandling med medicin af ovennævnte type, bedes du derfor bestille tid hos din vanlige læge i god tid, inden medicinen er opbrugt.

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Pr. 25.05.18 træder den nye persondataforordning i kraft. Læs mere om det HER

 

LUKKET FOR TILGANG

Klinikken er lukket for tilgang.

 

ÆNDRING I BLODPRØVETAGNING PR. 1. JULI 2016

Vi tager stadigvæk her i huset de blodprøver, som vores egne læger har aftalt med patienterne.
Regionen har bestemt, at lægen ikke må tage de blodprøver, som sygehusets læger har bestilt (typisk patienter der går regelmæssigt i sygehusets ambulatorier).
Disse blodprøver skal fremover tages på sygehusets laboratorier. Man kan bestille tid pr. tlf. 7844 3420, kl. 10-12, eller via hjemmesiden www.booking.rm.dk

 

ÆNDRING I TELEFONBETJENINGEN EFTER 1. JUNI 2014

Når du ringer til lægehuset efter d. 1. juni 2014, vil du komme til at tale med vores sygeplejersker eller lægesekretærer fra kl. 8.
Lægehusets telefon vil fortsat være åben mellem kl. 8.00-10.25 og 11.30-13.30.
Ved akut sygdom bedes du ringe så tidligt på dagen som muligt.
Medicinbestilling er som hidtil bedst efter kl. 9.00.
Det vil stadig være muligt at træffe lægerne via e-konsultation via Selvbetjeningsdelen på vores hjemmeside.